ALANYA FOTOĞRAF SANATÇILARI KULÜBÜAFSAK 2018 YILI 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

 

Sayın AFSAK (Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü, Derneği) Üyemiz,

 

 

Üyesi bulunduğunuz AFSAK (Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü, Derneği), tüzüğündeki 11.Md.   b bendindeki Genel Kurul Toplanması hakkında “her iki yılda bir şubat ayı içinde toplanır” ifadesindeki yaptırımı gereği, Yönetim Kurulu’nun “Genel Kurul’un toplanması” hakkında 04 Şubat 2018 Tarih 2018/001 nolu kararına istinaden, 2018 yılı “7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 16:00 da AFSAK dernek merkezi olan Çarşı Mahallesi Kaleyolu Cd. N:22/A Alanya Antalya adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte olmak üzere bu kere 03 Mart 2018 (Cumartesi ) tarihinde yapılacaktır. “Olağan Genel Kurul Gündemi”  aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.

Olağan Genel Kurula katılım ile ilgili göstereceğiniz ilgi ve hassasiyete şimdiden çok teşekkür ederiz. 05.Şubat.2018

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı                                                Yön. Krl Başkan Yardımcısı

Ali ARAL                                                                       Kadir BARCIN

 

 

 

 

 

GÜNDEM

1- Açılış

2-Yüce Önder Atatürk ve Tüm şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal marşı Okunması,

3- Divan Kurulu için, (1 Başkan,1 Başk.Vekili ve 2 yazman) önergelerinin alınması, oylanması ve seçilmesi,

4- Divan Kurulu’na kongre tutanaklarına imza yetkisi verilmesi,

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması,

6- Okunan raporlar hakkında görüşme,

7- Yönetim Kurulunun ibrası,

8- Denetleme Kurulunun ibrası,

9-  Dernek Tüzüğümüzün 14. Madde “Yönetim Kurulunun Oluşumu” başlıklı bölümde yer alan “Yönetim Kurulu 7 Asil 5 Yedek üyeden oluşur” ifadesindeki “7 Asil 5 Yedek” in “5 Asil 5 Yedek” olarak değiştirilmesi yönünde tüzük değişikliğinin görüşmeye açılıp oylanarak sonuca bağlanması,

10- Üyelik giriş ödentisi ile aylık aidat bedellerinin belirlenmesi,

11- Dernek için gerekli demirbaş, araç, gereç ve taşınmazın alınması için Yön.Kurulu’na yetki verilmesi,

12- Yeni dönem ödenek ve yollukların belirlenmesi,

13-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçilmesi,

14- Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeliklerin seçilmesi,

15- Derneği temsilen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nda (TFSF) 3 asil ve 3 yedek delege seçimi,

16- Dernek ile ilgili dilek ve öneriler,

16- Kapanış.

Devamı için lüften tıklayınız.

2018 (4.) AFSAK AYLIK KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1- AMAÇ

"Aylık Konulu Fotoğrafı Yarışması" nın düzenlenmesi ile, özelinde, eğitim ve fotoğraf üretimine süreklilik kazandırmak, paylaşım ve iletişim ortamını aktif tutmak, genelinde ise AFSAK fotoğraf belleği/arşivinin de oluşması amaçlanmaktadır.

 

2- KONU

Aylık konuları farklı olması münasebetiyle, hem aylık hem de yıllık bir yarışmadır.

 

3- KATILIM KOŞULLARI

** Yarışmaya katılım ücretsizdir.

**  Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 16 yaş ve üstü herkese açıktır.

**  Yarışmaya Afsak YK üyeleri katılamazlar. Yıl sonunda oluşturulacak final özel seçici kurulu da, yarışmaya katılanlardan seçilemez.

** Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.

** Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

**Yarışmaya katılacak fotoğraflar,jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

**Fotoğraflar orjinal boyutlarında olmalıdır. Bu boyuta oran 2/3 dür. Panoramik fotoğraflar kabul edilmemektedir.
**Fotoğrafların isimlendirilmesi gerekmektedir. Max 6 karakter, ardışık olmayan rakamlardan oluşan bir rumuz belirlenmeli, 6 karakter sonrası, sayısal numaralarla sıralanmalıdır. Örneğin; 478367 belirlenen rumuz için birinci fotoğrafınıza 478367_1, ikinci fotoğrafınıza 478367_2 isimlendirilmesi gibi… Katılımcıların her ay farklı rumuz kullanması gerekmektedir.

**Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Bu şekilde gönderildiği tespit edilen fotoğraflar diskalifiye edilir. Ödüle layık görülmüş ise ödülü iptal edilir.


4- SEÇİCİ KURUL

Aylık seçimler Afsak YK üyeleri tarafından yapılacaktır. Max 7 kişiden oluşabileceği gibi, minimum herhangi 3 Afsak YK üyesinin bir arada olduğu oturumda yapılacaktır. Tüm ayların (12 ayın) tamamlanmasıyla/seçimiyle oluşacak max. 36 fotoğraf için, AFSAK üyeleri dışından oluşturulacak en fazla 3 kişiden oluşan özel bir seçici kurul ile de yılın fotoğraf seçkisi yapılacaktır. Aylık konular listesi bu şartnamenin ekinde sunulmaktadır.

 

5- DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

**Seçiciler; ilgili ayda başarılı bulduğu 1. (birinci) fotoğrafı “Ayın Fotoğrafı“ olarak seçer ve ilan eder. Ayrıca başarılı bulduğu en fazla 2 (iki) fotoğrafı, “Ayın Başarılı 2. (ikincisi) ve 3.(üçüncüsü) ” olarak seçer ve ilan eder. İlgili ayda/aylarda, seçici kurul, fotoğraflar arasından sebebi her ne olursa olsun nitelikli fotoğraf bulamadığı yönünde ortak kanaat oluşturursa , o ay derecesi belirtilerek, “ödüle değer fotoğraf bulunmadığı” açıklaması ile sonuç ilan etme hakkına sahiptir.
**Bir katılımcının birden fazla fotoğrafı başarılı bulunup seçilebilir.

** Yıl sonu özel seçici kurulun yapacağı değerlendirme de, ilk 3 ödülden başka “Sposor Özel Mansiyon Ödülü” için de seçim yapılacaktır.

Birinciye;
***Afsak tarafından her yıl yapılan Dijital Düzenleme Eğitimi veya Temel Fotoğraf Eğitimine derneğe bağış yapmaksızın katılım hakkı ödülü. (Bu ödülü 16 yaş üstü istediği bir kişiye devredebilir)

***Yarışmaya gönderdiği aylarda birinci olan, “Ayın Fotoğrafı” seçilen fotoğraf/fotoğraflarının  sergileme sonrası 40*60 cm dekota baskısı

***Afsak tarafından düzenlenen “Günlük” gezilerden birine ücretsiz katılım,

***Yılın Fotoğrafçısı plaketi

*** Onursal Üyemiz Fotoğrafçı-Araştırmacı Haşim YETKİN'den imzalı kitap

İkinciye;

*** Afsak tarafından her yıl yapılan Temel Fotoğraf Eğitimine derneğe bağış yapmaksızın katılım hakkı ödülü. (Bu ödülü 16 yaş üstü istediği bir kişiye devredebilir)

*** Afsak tarafından düzenlenen “Günlük” gezilerden birine ücretsiz katılım,

*** Başarı Belgesi

Üçüncüye;

*** Afsak tarafından her yıl yapılan Temel Fotoğraf Eğitimine derneğe bağış yapmaksızın katılım hakkı ödülü. (Bu ödülü 16 yaş üstü istediği bir kişiye devredebilir)

*** Başarı Belgesi

 

Sponsor Özel Mansiyon Ödülü

** Sürpriz J

 

Ayrıca;

**Yıl boyunca seçilmiş fotoğraflar AFSAK Web sayfası ve sosyal medya gruplarında izleyiciye sunulur. "Ayın fotoğrafı" seçilen fotoğrafların 40*60 cm baskıları yapılarak, AFSAK Dernek merkezinde yıl boyu sürekli sergilenecektir.

**Yarışma takvimi bittikten sonraki yılın içinde, (en geç Mayıs ayı sonuna kadar) başta yılın fotoğrafçısı olmak üzere tüm ayların birincilikle dereceye girmiş fotoğrafları, her yıl yapılmakta olan “AFSAK KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ”nde yer alacaktır.

 

6- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ VE TESLİM TARİHİ

**Katılımcı, seçilen konuyla ilgili, şartnameye uygun olarak hazırladığı fotoğraflarını, ilgili ayın son günü en geç saat 23:59 itibariyle (mail marifetiyle) göndermiş olmalıdır. Zamanında gönderilmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.

**Fotoğrafların teslimi, afsakyarismalar@gmail.com mail adresine gönderilerek yapılmalıdır. Google Drive’a yüklenerek gönderilmesi tavsiye edilir.

** Wetransfer.com marifetiyle gönderilecek olan fotoğraflar ayın son gününden önceki 7 gün içinde gönderilmelidir. (wetransfer plus sahibi katılmcılar için bu sınırlama bulunmamaktadır.)

**Gönderilecek mail/maillerin konusuna “2018 Yılı …. Ayı Fotoğraf Yarışması” yazılırken, içeriğine/açıklamasına da,  "2018 (4.) AFSAK AYLIK KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASIna dair şartnamenin tüm şartları ile fotoğraflarıma dair tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederim " yazılmalıdır. Yazılmaması/unutulması  durumunda, katılımcının bu şartnamenin bütünündeki (bu madde dahil) tüm maddeleri okuduğu, anladığı ve kabul ettiği varsayılacaktır.

**Her bir fotoğraf, 2018 yılı kapsamında yapılan bu yarışmaya sadece bir kez gönderilebilir. Aksi bir durum diskalifiye sebebidir.

**Bu şartname koşullarına uymayan katılımlar ve değerlendirmeler geçersiz sayılır.

 

7-TELİF (KULLANIM) HAKKI:

**Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının AFSAK yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için (AFSAK) Alanya Fotoğraf Sanatçıları Derneği/Kulübü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.Kullanım hakkı (AFSAK) Alanya Fotoğraf Sanatçıları Derneği/Kulübü ile fotoğrafçıya aittir.

**Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

** Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntüle-rin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Yapıldığı anlaşılan durumda ilgili yılda verilmiş tüm ödül ve haklar iptal edilir. Afsak elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Afsak ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Afsak tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

** Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarış-maya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

8- SEKRETERYA, İLETİŞİM

Ali ARAL (Afsak YK Başkanı)

Adres            : Çarşı Mahallesi Kaleyolu Cd. N:22/A Alanya

Tel                 : 0533 2812753

Mail Adresi : afsakyarismalar@gmail.com

 

 

2018 YILI AYLIK KONULAR

 

Ocak           “Serbest “

Şubat          “Heykel ve İnsan”

Mart           “Sessiz Dostlarımız”

Nisan          “Doğadan Güzellikler”

Mayıs         “Asosyal”

Haziran       “Festival-Şenlik”

Temmuz     “Yalnız”

Ağustos      “Mutluluk”

Eylül            “Spor”

Ekim           “Kent Olumsuzlukları”

Kasım          “Alanya’dan Portreler”

Aralık          “Alanya”

Devamı için lüften tıklayınız.

AFSAK 2017 YILI TEMEL FOTOĞRAF EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ BAŞLIYOR...

AFSAK 2017 YILI TEMEL FOTOĞRAF EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ BAŞLIYOR...
Ön Kayıt için, adınız,soyadınız, cep tel numarası ile aktif mail adresinizi 0533 2812753 nolu telefona mesaj atmanız gerekmektedir. Seminer takvimi ve program çok yakında sizlerle paylaşılacaktır... AFSAK YK

Devamı için lüften tıklayınız.

13 Alanya Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı...

Fotograf-yarismasi-afis-baski

 

AFSAK küratörlüğündeki geleneksel 13. Alanya Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı... Tüm katılımcı fotoğraf dostlarımıza şimdiden başarılar dileriz. AFSAK YK.

 

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

Ali YENİALP Alanya Belediyesi Bşk. Yrd.

Ersin ALOK İTÜ Öğr. Görevlisi, Fotoğraf Sanatçısı

İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı

M. Özcan TARAS KASK,

TFSF Kurucu Üyesi Mustafa YÜKSEL AFSAK YK Üyesi

 

http://www.afsak.org/admin/new?parent_id=147&type_str=news_sub

Devamı için lüften tıklayınız.

2017 (3.) AFSAK AYIN/YILIN FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

2017 (3.) AFSAK AYIN/YILIN FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1- AMAÇ

"Ayın/Yılın Fotoğrafı Yarışması" nın düzenlenmesi ile, özelinde, eğitim ve fotoğraf üretimine süreklilik kazandırmak, paylaşım ve iletişim ortamını aktif tutmak, genelinde ise AFSAK fotoğraf belleği/arşivi-nin de oluşması amaçlanmaktadır.

2- KONU

Aylar itibariyle ayrı ayrı konuları belirlenecek yıllık yarışma takvimi ve seçicileri, genel takvim başlama-dan önce camiasına/ilgililere ilan edilir.

3- TEKNİK ŞARTLAR

**Yarışmaya katılacak fotoğraflar,jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

**Fotoğraflar orjinal boyutlarında olmalıdır. Bu boyuta oran 2/3 dür. Panoramik fotoğraflar kabul edilmemektedir.
**Fotoğrafların isimlendirilmesi gerekmektedir. Max 6 karakter, ardışık olmayan rakamlardan oluşan bir rumuz belirlenmeli, 6 karakter sonrası, sayısal numaralarla sıralanmalıdır. Örneğin; 478367 belirlenen rumuz için birinci fotoğrafınıza 478367_1, ikinci fotoğrafınıza 478367_2 isimlendirilmesi gibi...


4- SEÇİCİ KURUL

AFSAK YK tarafından programlanan bu yarışmanın seçicileri, yine aynı komisyonun üyelerinden oluşmaktadır. Aylık konu/seçici listesi bu şartnamenin ekinde sunulmaktadır.

5- DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

**Seçici/seçiciler; başarılı bulduğu 1. (birinci) fotoğrafı “Ayın Fotoğrafı“ olarak seçer ve ilan eder.
**Seçici/seçiciler, yarışmaya katılan fotoğraflar arasında “Ayın Fotoğrafı” olabilecek nitelikte fotoğraf bulamadığı takdirde, o ay “Ayın Fotoğrafı” ilan etmeme hakkına sahiptir.
**Seçici/seçiciler, "Ayın Fotoğrafı" dışında başarılı bulduğu en fazla 2 (iki) fotoğrafı, “Ayın Başarılı 2. (ikincisi) ve 3.(üçüncüsü) ” olarak seçer ve ilan eder.
**Ayın Fotoğrafı 5 (beş) puan ile puanlanırken , başarılı bulunan diğer fotoğraflar sırası ile, ikinci 3 (üç) ve üçüncü de 1 (bir) puan ile değerlendirilir.
**Bir katılımcının birden fazla fotoğrafı başarılı bulunup seçilebilir.

**Yıl boyunca fotoğraf sahiplerinin elde ettikleri puanlar toplanarak, (puan eşitliği durumunda o yılın takvimi içinde en fazla fotoğraf gönderme averajına bakılır.)

 

Birinciye;
***Bilinen ve İtibarlı (1 kişi) Fotoğraf Kampı ödülü,

***Yarışmaya gönderdiği 1 ad. Fotoğrafının sergileme sonrası 50*75 cm dekota baskısı

***Yılın Fotoğrafçısıplaketi

***TFSF Projeleri Fotoğraf Albümü

***Onursal Üyemiz Fotoğrafçı-Araştırmacı Haşim YETKİN'den "Okumazsan Bi Bak Bari" kitabı,

 

İkinciye;
***Afsak Şehir Dışı (1 kişi) Gezi ödülü,

***Yarışmaya gönderdiği 1 ad. Fotoğrafının 50*75 cm dekota baskısı

***Başarı Belgesi

***TFSF Projeleri Fotoğraf Albümü

***Onursal Üyemiz Fotoğrafçı-Araştırmacı Haşim YETKİN'den "Alanya'da Yaşam" kitabı,

 

Üçüncüye;

***Yarışmaya gönderdiği 1 ad. Fotoğrafının 50*75 cm dekota baskısı

***Başarı Belgesi

***TFSF Projeleri Fotoğraf Albümü

***Onursal Üyemiz Fotoğrafçı-Araştırmacı Haşim YETKİN'den 3 eski SB Alanya posteri

 

 

Ayrıca;

**Yıl boyunca seçilmiş fotoğraflar AFSAK Web sayfası ve sosyal medya gruplarında izleyiciye sunulur.

"Ayın fotoğrafı" seçilen fotoğrafların 50*75 cm baskıları yapılarak, AFSAK Dernek merkezinde yıl boyu sürekli sergilenecektir.

**Yarışma takvimi bittikten sonraki yılın içinde, (en geç Mayıs ayı sonuna kadar) puanlama sırasına göre, başta yılın fotoğrafçısı olmak üzere tüm ayların birincilikle dereceye girmiş fotoğrafları, her yıl yapılmakta olan “AFSAK KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ”nde yer alacaktır.

 

6- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ VE TESLİM TARİHİ

 

**Yarışmaya, her ay  ayın konusu ile ilgili en fazla üç fotoğraf gönderilebilir.

**Son gönderme tarihinde (ilgili ayın son günü gece 23:59) 18 yaşını doldurmuş AFSAK üyeleri, AFSAK’ın bugüne kadar yapılmış her türlü seminer ve atölye öğrencileri ile Facebook “AFSAK Fotoğraf Dostları”  Grup üyeleri katılabilirler.

**Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Bu şekilde gönderildiği tespit edilen fotoğraflar diskalifiye edilir. Ödüle layık görülmüş ise ödülü iptal edilir.

**Katılımcı, seçilen konuyla ilgili, şartnameye uygun olarak hazırladığı fotoğraflarını, ilgili ayın son günü en geç saat 23:59 itibariyle (mail marifetiyle) göndermiş olmalıdır. Zamanında gönderilmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.

**Fotoğrafların teslimi, afsakyarismalar@gmail.com mail adresine gönderilerek  yapılması zorunlu-dur.

**Mail içeriğine/açıklamasına, "2017 (3.) AFSAK AYIN/YILIN FOTOĞRAF YARIŞMASI’nadair şartnamenin tüm şartları ile fotoğraflarıma dair tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederim " yazılmalıdır. Yazılmaması/unutulması  durumunda, katılımcının bu şartnameninbütününde-ki  (bu madde dahil) tüm maddeleri okuduğu, kabul ettiği varsayılacaktır.

**Her bir fotoğraf, 2017 yılı kapsamında yapılan bu yarışmaya sadece bir kez gönderilebilir.

**Bu şartname koşullarına uymayan katılımlar ve değerlendirmeler geçersiz sayılır.

 

8-TELİF (KULLANIM) HAKKI:

**Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının AFSAK yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için (AFSAK) Alanya Fotoğraf Sanatçıları Derneği/Kulübü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.Kullanım hakkı (AFSAK) Alanya Fotoğraf Sanatçıları Derneği/Kulübü ile fotoğrafçıya aittir.

**Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

** Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntüle-rin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

** Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarış-maya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

2017 YILI AYLIK/YILLIK KONU VE SEÇİCİLER TABLOSU

Ocak          “Sarı “             Ali ARAL

Şubat         “Doku/Detay”     AFSAK YK

Mart           “Sanayi çalışanları”İlhami YETKİN

Nisan         “Tarım”       AFSAK YK

Mayıs         “Beyaz”           Kadir BARCIN

Haziran      “İletişim”               AFSAK YK

Temmuz    “Uzun Pozlama”    Ali ARAL

Ağustos     “İnanç”                  AFSAK YK

Eylül          “Turizm”İlhami YETKİN

Ekim          “Kent/Yaşam”AFSAK YK

Kasım          “Soyut”          Kadir BARCIN

Aralık         “Alanya”               AFSAK YK


Devamı için lüften tıklayınız.
Derneğimiz

TFSF - TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

Üyesidir.

Duyurular


Sponsorlar
alanya 360 derece sanal gezinti sitesi
alanya doğa sporları kulubü
eticaret
Alanya Rehber
2018 Afsak Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü
Fotoğrafların tüm hakları ve sorumluluğu fotoğraf sahiplerine aittir.
Fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.