2018 (4.) AFSAK AYLIK KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Date: 17.01.2018

 

1- AMAÇ

"Aylık Konulu Fotoğrafı Yarışması" nın düzenlenmesi ile, özelinde, eğitim ve fotoğraf üretimine süreklilik kazandırmak, paylaşım ve iletişim ortamını aktif tutmak, genelinde ise AFSAK fotoğraf belleği/arşivinin de oluşması amaçlanmaktadır.

 

2- KONU

Aylık konuları farklı olması münasebetiyle, hem aylık hem de yıllık bir yarışmadır.

 

3- KATILIM KOŞULLARI

** Yarışmaya katılım ücretsizdir.

**  Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 16 yaş ve üstü herkese açıktır.

**  Yarışmaya Afsak YK üyeleri katılamazlar. Yıl sonunda oluşturulacak final özel seçici kurulu da, yarışmaya katılanlardan seçilemez.

** Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.

** Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

**Yarışmaya katılacak fotoğraflar,jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

**Fotoğraflar orjinal boyutlarında olmalıdır. Bu boyuta oran 2/3 dür. Panoramik fotoğraflar kabul edilmemektedir.
**Fotoğrafların isimlendirilmesi gerekmektedir. Max 6 karakter, ardışık olmayan rakamlardan oluşan bir rumuz belirlenmeli, 6 karakter sonrası, sayısal numaralarla sıralanmalıdır. Örneğin; 478367 belirlenen rumuz için birinci fotoğrafınıza 478367_1, ikinci fotoğrafınıza 478367_2 isimlendirilmesi gibi… Katılımcıların her ay farklı rumuz kullanması gerekmektedir.

**Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Bu şekilde gönderildiği tespit edilen fotoğraflar diskalifiye edilir. Ödüle layık görülmüş ise ödülü iptal edilir.


4- SEÇİCİ KURUL

Aylık seçimler Afsak YK üyeleri tarafından yapılacaktır. Max 7 kişiden oluşabileceği gibi, minimum herhangi 3 Afsak YK üyesinin bir arada olduğu oturumda yapılacaktır. Tüm ayların (12 ayın) tamamlanmasıyla/seçimiyle oluşacak max. 36 fotoğraf için, AFSAK üyeleri dışından oluşturulacak en fazla 3 kişiden oluşan özel bir seçici kurul ile de yılın fotoğraf seçkisi yapılacaktır. Aylık konular listesi bu şartnamenin ekinde sunulmaktadır.

 

5- DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

**Seçiciler; ilgili ayda başarılı bulduğu 1. (birinci) fotoğrafı “Ayın Fotoğrafı“ olarak seçer ve ilan eder. Ayrıca başarılı bulduğu en fazla 2 (iki) fotoğrafı, “Ayın Başarılı 2. (ikincisi) ve 3.(üçüncüsü) ” olarak seçer ve ilan eder. İlgili ayda/aylarda, seçici kurul, fotoğraflar arasından sebebi her ne olursa olsun nitelikli fotoğraf bulamadığı yönünde ortak kanaat oluşturursa , o ay derecesi belirtilerek, “ödüle değer fotoğraf bulunmadığı” açıklaması ile sonuç ilan etme hakkına sahiptir.
**Bir katılımcının birden fazla fotoğrafı başarılı bulunup seçilebilir.

** Yıl sonu özel seçici kurulun yapacağı değerlendirme de, ilk 3 ödülden başka “Sposor Özel Mansiyon Ödülü” için de seçim yapılacaktır.

Birinciye;
***Afsak tarafından her yıl yapılan Dijital Düzenleme Eğitimi veya Temel Fotoğraf Eğitimine derneğe bağış yapmaksızın katılım hakkı ödülü. (Bu ödülü 16 yaş üstü istediği bir kişiye devredebilir)

***Yarışmaya gönderdiği aylarda birinci olan, “Ayın Fotoğrafı” seçilen fotoğraf/fotoğraflarının  sergileme sonrası 40*60 cm dekota baskısı

***Afsak tarafından düzenlenen “Günlük” gezilerden birine ücretsiz katılım,

***Yılın Fotoğrafçısı plaketi

*** Onursal Üyemiz Fotoğrafçı-Araştırmacı Haşim YETKİN'den imzalı kitap

İkinciye;

*** Afsak tarafından her yıl yapılan Temel Fotoğraf Eğitimine derneğe bağış yapmaksızın katılım hakkı ödülü. (Bu ödülü 16 yaş üstü istediği bir kişiye devredebilir)

*** Afsak tarafından düzenlenen “Günlük” gezilerden birine ücretsiz katılım,

*** Başarı Belgesi

Üçüncüye;

*** Afsak tarafından her yıl yapılan Temel Fotoğraf Eğitimine derneğe bağış yapmaksızın katılım hakkı ödülü. (Bu ödülü 16 yaş üstü istediği bir kişiye devredebilir)

*** Başarı Belgesi

 

Sponsor Özel Mansiyon Ödülü

** Sürpriz J

 

Ayrıca;

**Yıl boyunca seçilmiş fotoğraflar AFSAK Web sayfası ve sosyal medya gruplarında izleyiciye sunulur. "Ayın fotoğrafı" seçilen fotoğrafların 40*60 cm baskıları yapılarak, AFSAK Dernek merkezinde yıl boyu sürekli sergilenecektir.

**Yarışma takvimi bittikten sonraki yılın içinde, (en geç Mayıs ayı sonuna kadar) başta yılın fotoğrafçısı olmak üzere tüm ayların birincilikle dereceye girmiş fotoğrafları, her yıl yapılmakta olan “AFSAK KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ”nde yer alacaktır.

 

6- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ VE TESLİM TARİHİ

**Katılımcı, seçilen konuyla ilgili, şartnameye uygun olarak hazırladığı fotoğraflarını, ilgili ayın son günü en geç saat 23:59 itibariyle (mail marifetiyle) göndermiş olmalıdır. Zamanında gönderilmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.

**Fotoğrafların teslimi, afsakyarismalar@gmail.com mail adresine gönderilerek yapılmalıdır. Google Drive’a yüklenerek gönderilmesi tavsiye edilir.

** Wetransfer.com marifetiyle gönderilecek olan fotoğraflar ayın son gününden önceki 7 gün içinde gönderilmelidir. (wetransfer plus sahibi katılmcılar için bu sınırlama bulunmamaktadır.)

**Gönderilecek mail/maillerin konusuna “2018 Yılı …. Ayı Fotoğraf Yarışması” yazılırken, içeriğine/açıklamasına da,  "2018 (4.) AFSAK AYLIK KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASIna dair şartnamenin tüm şartları ile fotoğraflarıma dair tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederim " yazılmalıdır. Yazılmaması/unutulması  durumunda, katılımcının bu şartnamenin bütünündeki (bu madde dahil) tüm maddeleri okuduğu, anladığı ve kabul ettiği varsayılacaktır.

**Her bir fotoğraf, 2018 yılı kapsamında yapılan bu yarışmaya sadece bir kez gönderilebilir. Aksi bir durum diskalifiye sebebidir.

**Bu şartname koşullarına uymayan katılımlar ve değerlendirmeler geçersiz sayılır.

 

7-TELİF (KULLANIM) HAKKI:

**Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının AFSAK yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için (AFSAK) Alanya Fotoğraf Sanatçıları Derneği/Kulübü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.Kullanım hakkı (AFSAK) Alanya Fotoğraf Sanatçıları Derneği/Kulübü ile fotoğrafçıya aittir.

**Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

** Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntüle-rin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Yapıldığı anlaşılan durumda ilgili yılda verilmiş tüm ödül ve haklar iptal edilir. Afsak elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Afsak ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Afsak tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

** Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarış-maya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

8- SEKRETERYA, İLETİŞİM

Ali ARAL (Afsak YK Başkanı)

Adres            : Çarşı Mahallesi Kaleyolu Cd. N:22/A Alanya

Tel                 : 0533 2812753

Mail Adresi : afsakyarismalar@gmail.com

 

 

2018 YILI AYLIK KONULAR

 

Ocak           “Serbest “

Şubat          “Heykel ve İnsan”

Mart           “Sessiz Dostlarımız”

Nisan          “Doğadan Güzellikler”

Mayıs         “Asosyal”

Haziran       “Festival-Şenlik”

Temmuz     “Yalnız”

Ağustos      “Mutluluk”

Eylül            “Spor”

Ekim           “Kent Olumsuzlukları”

Kasım          “Alanya’dan Portreler”

Aralık          “Alanya”

Derneğimiz

TFSF - TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

Üyesidir.

Announcement


Sponsorlar
website of alanya 360 degreess virtual tour
alanya doğa sporları kulubü
eticaret
Alanya Guide
2018 Afsak Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü
Fotoğrafların tüm hakları ve sorumluluğu fotoğraf sahiplerine aittir.
Fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.